Kracht en liefde

Christina Spies:

Rotterdamse van geboorte en het 11e en jongste kind uit ons gezin. Ik was net een half jaar toen we in het mooie Westland kwamen wonen. Door omstandigheden heb ik van mijn 11e tot 22ste  levensjaar in Zoetermeer gewoond, maar had heimwee naar het Westland.

Ik woon nu samen met een lieve levenspartner en onze hond Puck in de kern Heenweg, waar ik ook mijn eigen praktijk “Reiki Westland” heb.

In mijn praktijk ontmoet ik cliënten voor Reiki, EMDR en Coaching.

Ik wandel en fiets graag door onze mooie streek, of tijden een vakantieweekje ergen anders in ons mooie Nederland.

Verder ben ik graag creatief bezig met mijn handen en heb altijd wel iets op de pen staan aan brei- of haakwerk. Ook vind ik tekenen en schilderen erg leuk, maar vaak ontbreekt hier de tijd voor. Want als jongste van een groot gezin steek ik ook vaak de hand uit naar een broer of zus, qua hulp.

Ik ben een ‘mensen-mens’ en vind het fijn om via het hart verbinding met mijn medemens te maken. Mijn leven is niet over rozen gegaan. Daarom weet ik uit ervaring hoe belangrijk het is dat je bij iemand je verhaal kwijt kunt. Dat je bij iemand terecht kunt die naar je luistert en samen met jou kijkt hoe je goed in je vel komt en weer met een frisse blik naar de toekomst kunt kijken.

Ik vind het mooi om uit mijn persoonlijke ervaring mensen met levensvragen te coachen. Dit doe ik met een luisterend oor en open hart.

Naast mijn eigen werk in de praktijk, ben ik lid van Bewust Westland en coördineer ik verschillende Reiki projecten voor dak- en thuisloze medemensen.

Opleiding

Reikimaster

Ik ben op 27 januari 2016 ingewijd door Rebecca Bredenhof, die ook mijn master is voor de 1e en 2e Reikigraad. Tijdens een vierjarig masterkandidatenpad waarin we heel veel hebben samengewerkt en ik veel van haar heb geleerd, was het moment daar.

Nu, terugkijkend op de laatste jaren, ben ik zo blij met de training die ik heb ontvangen en de cursussen die ik heb gevolgd. Reiki-stilteretraites, workshops over de Reikisymbolen, cursussen over de Reikiprincipes, Mindful Reiki, Healing Your Family Tree with Reiki … het is te veel om op te noemen.

Ik heb zoveel mogen leren van mijn master, en van andere masters bij wie ik Reikiklassen heb bijgewoond. Daarnaast heb ik tijdens mijn trainingstijd tot Reikimaster verschillende trainingen bijgewoond van Phyllis Lei Furumoto en Paul Mitchell. En nog steeds leer ik van alle Reikistudenten en Reikimasters om mij heen.

Creatief Coach

Als tekencoach ben ik gevormd door de tweejarige opleiding Spiritueel Kunstzinnig Tekenen bij Klankkleur Opleidingen in Grolloo en diverse workshops abstract schilderen bij Elly van Baalen. Daarnaast heb ik de Schrijfopleiding “Luisteren naar je Pen” bij Christine de Vries in Alkmaar gevolgd. Op dit moment volg ik de opleiding Systemisch Coachen bij De Eerste Verdieping in Delft.

Ik heb ook vele verdiepingsworkshops gevolgd, waarin ik handvatten heb gekregen om jou een stukje te begeleiden op je levenspad.

Met alle bovengenoemde kennis begeleid ik cliënten via schrijven, tekenen, stukje systemisch werk en meditatie om inzichten te krijgen in levensvragen.

Tevens organiseer ik schrijfworkshops voor mantelzorgers om ervaringen te delen en ex-verslaafden, om ruimte te creëren in het hoofd en terugval te voorkomen. Het gaat om een manier van schrijven die ik energetisch noem, vanuit het hoofd (bewustzijn) naar het hart (onbewuste bewustzijn). Via verschillende schrijfoefeningen zet je dit op papier, om het daarna voor te lezen waarbij je het weer tot je mag nemen.

EMDR therapeut

Hiervoor heb ik een training gevolgd bij Take Off Support in Rijswijk (N-B).

EMDR is een manier om met trauma’s te werken. Een methode die tijdens een begeleide herbeleving van je trauma, middels een activering van de hersenen een positieve energie aan het trauma kan geven. Dit zorgt dat de emotie, die tot die tijd,  bij  het trauma hoort afneemt en je het anders mag gaan ervaren waardoor het je leven niet meer als zodanig beïnvloed.

Reikitraditie

De traditie waarin ik lesgeef is Usui Shiki Ryoho. In deze traditie worden de lessen mondeling overgedragen in de fysieke nabijheid van een leraar. Ook erkennen en eren we de spirituele afstamming van Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis lei Furumoto en Johannes Reindl.

Mijn Reikiverhaal

Mijn lieve levenspartner Anja was degene die na het bezoeken van een Reiki-informatieavond in 2005 zei: ‘Dit is echt iets voor jou. Ga je mee een Reikicursus doen komend weekend?’

Sindsdien is mijn leven veranderd.

Nadat ik in 2005 in Reikicentrum Zijn in Den Haag de eerste graad ontving van mijn Reikimaster Rebecca Bredenhof, ben ik mezelf dagelijks gaan behandelen.

In het eerste jaar werden mij, mede door Reiki, verschillende dingen duidelijk. Bijvoorbeeld dat ik roofbouw pleegde op mijn lichaam, geen rust nam en mezelf steeds opnieuw voorbijliep in de maalstroom van het leven. Door meer te luisteren naar mijn lichaam en intuïtie ging ik bewuster leven.

Na een jaar mocht ik de tweede Reikigraad ontvangen, wat mij nog meer rust en verdieping gaf. Ik werd me steeds bewuster van het leven en mijn plek op deze wereld.

In 2012 gaf ik gehoor aan de roep om Reikimaster te worden. Na een gesprek met mijn Reikimaster, Rebecca Bredenhof, ging ik bij haar in de leer. Zij heeft mij in januari 2016 tot Reikimaster ingewijd.

Door Reiki te beoefenen komen we door bewustzijn steeds meer bij de kern van ons bestaan. Wie zijn we van nature en hoe staan we in het leven? Als Reikimaster kan en mag ik het grote geschenk van Reiki doorgeven aan hen die ervoor open staan. En zo mijn bijdrage leveren aan een mooie, natuurlijke samenleving.

Voor mij is het Reikimasterschap geen gewone baan, maar een roeping: ik ben het 24 uur per dag. Reiki is mijn spirituele beoefening en de bron van waaruit ik leef. De Reikileefregels, ook wel principes genoemd, geven mij houvast en vele inzichten. Over hoe ik als mens functioneer, hoe ik de wereld om mij heen bekijk en erop reageer.

Just for today, do not worry

Just for today, do not anger

Honor your parents, teachers and elders

Earn your living honestly

Show gratitude to every living thing

Hon-Christina-Spies-transparant

De stempel die je hier ziet, is mijn ‘hon’ (masterstempel). Toen ik Reikimaster werd, heeft een collega-master deze gemaakt terwijl hij zich afstemde op mij. De betekenis van de stempel is eenvoudig: ‘kracht en liefde’. Mijn innerlijke kracht van waaruit uit ik leef, en de liefde die ik voel en naar m’n medemens mag uitdragen.

Netwerk

  • Ik ben lid van The Reiki Alliance, een internationale gemeenschap van Reikimasters die toegewijd zijn aan de beoefening van Usui Shiki Ryoho. Omdat ik het belangrijk vind om andere masters te ontmoeten en van elkaar te leren. Zeker de ouderen onder ons die al zoveel ervaring hebben zijn mij erg dierbaar.
  • Omdat ik het belangrijk vind om me verder te blijven ontwikkelen, heb ik jarenlang deelgenomen aan een intervisiegroep voor Reikibehandelaars. Intervisie heeft mij het bewustzijn gegeven zicht te houden op mijn praktijk en mijn manier van communiceren met de cliënten over de Reikibehandelingen. Ik heb inmiddels de stap gezet naar een intervisiegroep voor Reikimasters, maar de intervisiegroep voor Reikibehandelaars in Den Haag bestaat nog steeds. Heb je een eigen Reikipraktijk en wil je groeien in je Reikibehandelaarschap, neem dan contact op met Alexandra de Savornin Lohman via info@heliandra.nl.
  • Ik ben lid van een intervisiegroep voor Reikimasters in Zuid-Holland.
  • Tevens ben ik lid van Nederlandse groep voor Reikimasters die niet langer dan 10 jaar master zijn. Deze groep heet Next Generation Masters en komt 3 keer per jaar samen om van elkaar te leren.
  • Sinds 2021 ben ik ook lid van Bewust Westland.

Reikibehandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn

Ik maak deel uit van de Reikibehandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn, een samenwerkingsverband van Reikibehandelaars. Deze Reikibehandelaars voeren een eigen praktijk en zijn toegewijde Reikistudenten, wat tot uitdrukking komt in het dagelijks beoefenen van Reiki voor zichzelf en het regelmatig geven en ontvangen van een Reikibehandeling – individueel en in groepsverband. We komen regelmatig bijeen om elkaar in onze professionaliteit te stimuleren, en werken op basis van gedeeld leiderschap.

Het samenwerkingsverband bestaat, naast mijzelf, uit: